קטגוריות:

סייר בקטגוריות האתר
  • הזהות האירופית משתנה כל העת. האוכלוסייה משתנה, הגבולות משתנים, הפוליטיקה של הזהויות משתנה. זוהי יבשת בתנועה מתמדת, מערכת שאנחנו מתקשים בהגדרתה, עשרים ושבע מדינות, מעל לחמש מאות מיליון תושבים, עשרים ושלוש שפות רשמיות, ממערבה של אירופה עד כמעט לקצה המזרחי שלה, מדרומה עד לצפונה.

  • הרעיון של אירופה אחת היה קיים עוד הרבה לפני הקמת קהילת הפחם והפלדה והוא נע בין רעיונות של איחוד בכוח לאיחוד פדרטיבי על לאומי. את ההיסטוריה של האיחוד מלוות מדינות, אישים שונים, מלחמות, הסכמים, אמנות, שיתופי פעולה מול מאבקים- פרק זה ינסה לשרטט את מהלך הירקמותו ההיסטורית של רעיון האיחוד האירופי, עד לימינו אנו.

  • האיחוד האירופי, שראשיתו בשנות החמישים של המאה ה-20, צבר במהלך השנים נפח הן מבחינת המדינות החברות (והאזרחים) והן מבחינת המוסדות הקיימים בו, תפקידם וחשיבותם. במהלך השנים חתמו מדינות האיחוד על אמנות שונות אשר העבירו יותר ויותר סמכויות לגוף העל-לאומי הזה. תחומי הסמכות ודרכי הפעולה למימושן משנה מידי כמה שנים את פניה.

  • האיחוד האירופי הוקם בכדי לקדם את השלום באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, אך נדמה כי המנוע המרכזי שמניע את האיחוד הוא הכלכלה. האיחוד האירופי הוא גוש הסחר הגדול בעולם, ובתחומים אחרים (כגון יבוא וייצוא) הוא בין המובילים בעולם. כולם מעוניינים לסחור עם האיחוד האירופי, הוא נתפס כגוף איתן עם גב כלכלי חזק.

  • מראשיתה ניסתה הקהילה האירופית להתוות דרך משותפת לכלל המדינות החברות בה. למדינות החברות היה ברור כי עליהן ליצור בסיס משפטי אחיד עליו תתבסס הקהילה. עם השנים התרחבה הקהילה, למדינות החדשות, הותנתה ההצטרפות לקהילה בהתאמת החוק והמשפט הלאומי- מקומי לחוק והמשפט כפי שהתעצב באיחוד האירופי.

  • למן הקמתו של האיחוד האירופי, עוד בימיו הראשונים כקהילה, היה נושא יחסי החוץ אחד המרכיבים המרכזיים בפעולתו. על פי תפיסתם של המייסדים, הייתה הקמת הקהילה אמורה לכונן יחסי חוץ בין החברות ולאחר מכן לכונן את יחסי החוץ של הקהילה כמקשה אחת. כיום, מכונן האיחוד האירופי קשרים ויחסי דיפלומטיים כמעט בכל נקודה על הגלובוס.

  • ישראל והקהילה האירופית יצרו קשרים משותפים כבר מראשית דרכה של הקהילה. ההתחלה לוותה בתחושה היסטורית של שני הצדדים, אולם חמישים ושלוש השנים שחלפו מאז היו מורכבות. מחד התקדמות והישגים ניכרים, בעיקר בתחומים הכלכליים אך מאידך, בעיקר בתחום המדיני, לא פעם דריכה במקום או אף נסיגה מלווה באי אמון ולעתים גם במידה של עוינות.

  • אירופה עושה מאמצים רבים "לחשוב ירוק". מראשי המדינות וראשי האיחוד, דרך משרדי ממשלה, מועצות שרים, בתי מחוקקים, עיריות ועד אחרון האזרחים, יש מודעות רחבה לנושא האקולוגי. ניתן לראות זאת בייצוג בפרלמנט, בחקיקה ועד למודעות היומיומית למחזור אשפה. אירופה היא היום מהאזורים שמשקיעים הון עתק בשימור הסביבה.

  • מדינה בחודש- עיר בשבוע (מדור בו נתמקד כל פעם בחברה אחרת באיחוד), פינות תרבות, ספורט, אקטואליה וקולינריה, המלצות וטיפים למטיילים, פינת טריוויה, מילון מושגים, המלצות על אתרי אינטרנט, המלצות על אירועים ומקומות "אירופיים" בישראל- כל הנושאים הללו יעודכנו על בסיס קבוע באתר, בכדי להוסיף פן נוסף וחוויתי- לכם הגולשים.

פרסומים אחרונים:

עדכונים אחרונים באתר